Store Logo

イタリアンB19(デモ用仮想店舗です)

map北海道札幌市中央区大通西13丁目ジェネシスビル

Unknown Language:01234567890

Unknown Language:Unknown Language

Unknown Language

Đây là một cửa hàng mẫu không tồn tại. Hình ảnh và phần giới thiệu được nhập với các biểu thức có khả năng được sử dụng trong từng ngành.

Unknown Language

giảm giá 1.000 yên
Giới hạn cho khách hàng chi tiêu từ 10.000 yên trở lên Ngày hết hạn: 31 tháng 8 năm 2023
ようこそ日本
日本への入国スタンプ2週間のパスポート提示でドリンク1杯プレゼント
サムネイル

サムネイル

サムネイル

サムネイル

Unknown Language

Unknown Language Unknown Language Unknown Language
Unknown Language 11:00 〜 14:00 17:00 〜 23:00
Unknown Language 11:00 〜 14:00 17:00 〜 23:00
Unknown Language 11:00 〜 14:00 17:00 〜 23:00
Unknown Language 11:00 〜 14:00 17:00 〜 23:00
Unknown Language 11:00 〜 14:00 17:00 〜 23:00
Unknown Language 10:00 〜 15:00 Unknown Language
Unknown Language Unknown Language Unknown Language

Unknown Language

■ 2023-07-20 ■ 2023-07-21 ■ 2023-07-22 ■ ■ ■

Unknown Language

7月20日から7月23日まではスイカ祭りに出店の為、お休みとなります。

Unknown Language

int(1)
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language:90 phút uống thỏa thích 2.480 yên
Unknown Language Unknown Language:
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Vui lòng sử dụng bãi đậu xe xu gần đó.
Unknown Language

Unknown Language

Unknown Language: amex, unionpay

Unknown Language

Unknown Language

Unknown Language: paypay, linepay, rakutenpay, dpayment, suica, nanaco, pasmo, id, quicpay

Unknown Language https://b19.co.jp/
YouTube https://www.youtube.com/@Hokkaido_sapporo
FaceBook
Instagram
TikTok
サムネイル
サムネイル
サムネイル
サムネイル
サムネイル
サムネイル
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
Unknown Language Unknown Language
株式会社ビーク