Store Logo

[เวลาทำการ] มื้อกลางวัน 11.00-15.00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 14.30 น.) มื้อเย็น วันธรรมดา 17.00-21.00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 20.00 น.) วันเสาร์ 16.00-21.00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 20.00 น.) วันอาทิตย์ 16:00-21:00 น. (รับออเดอร์สุดท้าย 20:00 น.)