Store Logo

[Giờ làm việc] Bữa trưa 11:00-15:00 (gọi món cuối 14:30) Bữa tối Các ngày trong tuần 17:00-21:00 (gọi món cuối 20:00) Thứ Bảy 16:00-21:00 (gọi món cuối 20:00) Chủ Nhật 16:00-21:00 (gọi món lần cuối 20:00)